A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Vordende foreldre og jordmortjenesten i Trøgstad

Jordmortjenesten

Trøgstad kommune er en av de heldige som har egen jordmor, hun kan treffes på helsestasjonen hver mandag og torsdag.

Jordmor Maria Blendheim jobber ved fødeavdelingen ved Kalnes ved siden av svangerskapsomsorgen.

Jordmortjenesten i kommunen skal gi en individuelt tilpasset svangerskapsomsorg.  Dette innebærer:

- skriftelig og muntlig informasjon om normale endringer i svangerskapet, undervisning og veiledning tilpasset den enkeltes behov.

- Informasjon om fødsel, fødetilbudet i Østfold, barseltid og amming.

- Samarbeid med lege og spesialisttjenesten ved behov.

- Svangerskapskontroller

- Fødselsforberedende kurs

- Samtaler vedrørende fødselsangst

- Bistand ved prevensjonsveilednng og hormonell prevensjon

- Tidlig hjemmebesøk etter fødsel

- Samarbeid med arbeidsgiver for tilrettelegging av arbeid for gravide.