A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Vi søker pasienter til prosjekt

 Sykehuset og kommunene ønsker hjelp fra pasienter til samarbeidsprosjekt
 
Sykehuset Østfold og kommunene ønsker å bli bedre til å samarbeide rundt innleggelse av pasienter, under opphold og ved utskriving. Nå skal de spørre pasientene om hjelp.
 
90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres. 
 
Hensikten med en grundig gjennomgang av pasientjournaler, er å forbedre samarbeidet om pasientene, både ved innleggelse i sykehuset, under oppholdet, og ved utskrivning. 
 
 
Link til internettsiden til Sykehuset Østfold