A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Vi søker en Inn på tunet gård

Trøgstad kommune ønsker å inngå avtale med en godkjent Inn på tunet gård i nærområdet. 
Kommunestyret har vedtatt å tilby et dagaktivitetstilbud på gård, tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt. Dagtilbudet skal være for inntil 4 deltagere med lett demens og kognitiv svikt. Sosialt samvær, gårdsaktiviteter, humor, sang og musikk er foretrukne aktiviteter. Disse kan tilbys to dager i uka.

Alle aktivitetene bør kunne tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser. Kommunens demensteam vil koordinere tilbudet.

Trøgstad kommune ønsker å tilby dette fra høsten 2018 og ut 2019.

Vi samarbeider med Inn på Tunet Akershus SA  www.innpatunetakershus.no .
Er du en godkjent Inn på tunet gård og kan tilby denne tjenesten i Trøgstad-området kan du henvende deg til Inn på Tunet SA eller servicetorget innen 08.11.18

Ved spørsmål, kontakt: virksomhetsleder Sissel Røen Ytrehus 924 26068