A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre logo

På oppdrag av Helsedirektoratet er det opprettet en råd- og veiledningstelefon. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym. Pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan bruke dette nummeret.

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Vern for eldre jobber også med å forebygge overgrep gjennom råd og veiledning til den eldre, pårørende og hjelpeapparatet.

Hjemmesiden til Vern for eldre

Tips en venn Skriv ut