A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Velkommen til helsestasjonen

 
Helsestasjonstilbudet er et frivillig tilbud til alle foreldre/foresatte som har barn i alderen 0-6 år. Foreldre har lovbestemt plikt til å følge opp barnas helse og utvikling. Helsestasjonstilbudet er laget for å ivareta foreldrenes plikt og barnas rett til helsehjelp.
 
Helsestasjonens formål er:
Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse og utvikling.
Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også tannsykdommer og skader hos barn.
 
Helsestasjonstilbudet:
Tilbudet på helsestasjonen omfatter konsultasjoner hos helsesøster og lege, og barseltreff på helsestasjonen. Legen er kun tilstede tirsdag formiddag.
 
1-2 uker: Hjemmebesøk ved helsesøster
6 uker: Time hos helsesøster og lege, vaksine
2 mnd (ca): Gruppe/barseltreff med helsesøster og psykolog
3 mnd: Time hos helsesøster, vaksiner
4 mnd (ca): Gruppe/barseltreff med helsesøster og fysioterapeut
5 mnd: Time hos helsesøster, vaksiner
6 mnd: Time hos helsesøster og lege
8 mnd (ca): Gruppe/barseltreff med helsesøster
10 mnd: Time hos helsesøster
12 mnd: Time hos helsesøster og lege, vaksiner
15 mnd: Time hos helsesøster, vaksine
18 mnd (ca): Gruppe/barseltreff 
2 år: Time hos helsesøster og lege
4 år: Time hos helsesøster, evt  fysioterapeut
 
Gruppe/barseltreff: 
Her kan småbarnsforeldre møtes og blir kjent, utveksle erfaringer og være støttespillere for hverandre i foreldrerollen. 
Barseltreffene ledes av helsesøster som bidrar med veiledning og belyser temaer som er aktuelle for barnets alderstrinn. Fysioterapeut og psykolog deltar ved noen av treffene. Barselgruppene opprettes fortløpende og det er oftest 4-6 barn på hver gruppe. For å kunne ha fokus på de minste barna, ber vi om at eldre søsken, hvis det er mulig, ikke tas med til barseltreffene.
 
Vi oppfordrer barselgruppene til å møtes utenom helsestasjonen hvis de ønsker det.
 
Åpen veietid:
Helsestasjonen har åpen veietid onsdager mellom kl. 9.00 og 10.30. Er det noe dere lurer på, eller om dere behov for å komme og veie barnet utenom de oppsatte timeavtalene, kan dere benytte denne tiden. 
 
Dere er også velkommen til å kontakte oss pr. telefon dersom det er noe dere ønsker å spørre om, eller dere ønsker en ekstra time. 
 
Når barnet er sykt bør dere kontakte fastlegen ved behov. 
 
Innkalling til 2 og 4 år skjer vanligvis pr brev. Andre timeavtaler føres vanligvis inn på timekortet.  Gi oss beskjed ved adresseendring.
 
Fysioterapeut ser barna ved gruppe/barseltreff på helsestasjonen. Fysioterapeut undersøker og følger opp barn med motoriske utfordringer. Ved spørsmål eller behov for oppfølging av fysioterapeut, ta kontakt med helsestasjonen. Barnehagen kan også formidle kontakt. Eget kontaktskjema kan benyttes.
 
 
Marit Fredstad (kontorfullmektig)
Bente Ørbeck (helsesøster)
Hilde Dahl (helsesøster)
Synnøve Wollan (helsesøster/avdelingsleder) 
Hege Holand Hansen (lege)
Camilla Bjørby (fysioterapeut barn og unge)
Marit Stigum (psykolog)
Hilde Gjelstad Christensen (jordmor)
Eli Raknerud (skolehelsesøster)
Hege G. Sørby (sykepleier/helsesøstervikar skole)
Anne Kjersti Halvorsen (Psykisk helsearbeid skolebarn/ungdom)
 
Litt mer om forebyggende helsetjenester.
 
Forsterket helsestasjon
Forsterket helsestasjon er et tilbud til familier som trenger/ønsker litt mer oppfølging enn det som inngår i det ordinære helsestasjonstilbudet. Tilbudet tilpasses familiens behov og kan f.eks bestå av hjemmebesøk av jordmor, helsesøster og/eller psykolog, veiledning til foreldre om barns atferd, samtaler med foreldre om deres egne utfordringer. Ta kontakt med helsestasjonen eller psykolog Marit Stigum for mer informasjon.
 
Kurs for foreldre: Trygghetssirkelen/COS
Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldre til å forstå mer om barnets behov, om egne reaksjoner og om relasjonen mellom foreldre og barn. Vi setter opp kurs på dagtid og kveldstid. Kurset er nyttig for alle foreldre, og består av 7-8 samlinger i gruppe ledet av to sertifiserte kursledere. Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon.
 
Treffetid i barnehagen
Helsesøster har treffetid i barnehagen ca 1 gang pr mnd. For informasjon om treffetid i din barnehage ta kontakt med helsestasjonen, barnehagen eller kontakthelsesøster for din barnehage. Helsesøster Hilde Dahl er kontakt for Skjønhaug barnehage, Båstad barnehage og Kirkestua. Helsesøster Synnøve Wollan er kontakt for Havnås barnehage og Kirkestallen. 
 
Tverrfaglig Oppvekstteam i barnehagen
har møte minst 2 ganger pr halvår. Tverrfaglig oppvekstteam består av styrer, ped.leder, helsesøster, PPT, psykolog og barnevernkonsulent. Foreldre er velkommen til å delta i møtet. Tverrfaglig oppvekstteam benyttes når foreldre, barnehage eller helsesøster ønsker innspill fra flere fagpersoner for å se hvordan man kan hjelpe barnet videre for en best mulig utvikling. Kontakt barnehagen eller helsestasjonen for mer informasjon.
 
Kommunepsykolog for barn og familier
Kommunepsykolog deltar som ressursperson i Forsterket helsestasjon og i Tverrfaglig oppvekstteam i barnehagene. Foreldre kan også ta direkte kontakt med psykologen for foreldreveiledning eller veiledning om egen psykisk helse. 
 
 
Har dere spørsmål til oss, så ta gjerne kontakt.
 
Tlf.: 69 68 16 00
Åpningstid: 0800-1600 (sommertid: 0800-1500)
Trøgstad Helsestasjon
Kirkeveien 17 / Pb. 34
1860 Trøgstad.
Tips en venn Skriv ut