A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Næring/Næringslivstjenester/Veiledning og informasjon diverse tilskudd, låne-og støtteordninger

Veiledning og informasjon diverse tilskudd, låne-og støtteordninger

  • TRØGSTAD NÆRINGSFORUM

Trøgstad Næringsforum er en frittstående medlemsorganisasjon for alle som driver næringsvirksomhet i Trøgstad og for bransjeorganisasjoner tilknyttet næringsvirksomhet.

  • STIFTELSEN TRØGSTAD NÆRINGSFOND

Næringsfondet er til for næringsliv og næringsutvikling i Trøgstad kommune.

 

Ring kommunalsjef næring og samfunn i kommunen, eller til styreleder i fondet for mer informasjon.

Som regel vil et lite møte raskt kunne avklare din sak, og sammen vil vi finne ut om hvordan en eventuell søknad til fondet bør være.

Søknadsprosessen skal ikke skremme noen, selv om den formelle paragrafen i vedtektene kan se omfattende ut.

 

Ta kontakt:       

 

Kommunalsjef Næring og Samfunn Rune Melleby, rune.melleby@trogstad.kommune.no – mobil: 90628716

Styreleder Tormod Melnæs, tormod@afb-eiendom.no – mobil: 97685239

 

  • Etablererservice Østfold

Ønsker du å starte egen bedrift? Vi hjelper deg på vei - http://www.etablerer-ostfold.no/

  • SkatteFUNN

SkatteFUNN kan være aktuelt når du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess som bedriften har nytte av, og har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette -

http://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Forside/1222340152188

Ta kontakt med kommunalsjef Næring og Samfunn Rune Melleby, 69 68 16 00

  • Innovasjon Norge

http://www.innovasjonnorge.no/

Tips en venn Skriv ut