A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Vann og avløp/Prosjekt trykkavløp

Trykkavløp i Trøgstad

construction_pipes_turn_valve_400_clr_8575

Litt om bakgrunnen for lovpålagt opprydning avløp i spredt bebyggelse

01.01.2007 sluttet Norge seg til EU sitt vanndirektiv. Hovedmål er å sikre god tilstand i overflatevann og grunnvann innen 2021. Kommunestyret vedtok derfor 17. mars 2015, at det skal gjennomføres et pilotprosjekt med trykkavløp i området mellom Sandstangen og Sørby. De som allerede har installert minirenseanlegg kan fortsatt benytte anlegget, dersom det gir et renseresultat etter forskriftene. Jf. Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Trøgstad kommune.

Se omtale i artikkel fra Smaalenene Avis av 18.10.2018 her, gjengitt med tillatelse.