A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Folkeavstemning

Trøgstingene sa nei

Folkeavstemningen om kommunestruktur i Trøgstad mandag 6. juni ga et klart svar til kommunestyret. Hele 64,32 prosent av trøgstingen ønsker ikke at Trøgstad skal bli en del av større kommune. 35,47 prosent svarte ja på spørsmålet.

Det var 1480 trøgstinger som avga stemme i den rådgivende folkeavstemningen om kommunestruktur. Fremmøte var på 34,56 prosent. Det var hele 601 som hadde forhåndsstemt til folkeavstemningen, noe som er svært bra sammenliknet med tidligere ordinære valg. Til sammenlikning var det ved kommunevalget i fjor høst 57,1% av trøgstingen som avla stemme, mens det ved fylkestingsvalget var 48,6 prosent.

Kommunestyret i Trøgstad hadde invitert trøgstingene til å si sin mening om Trøgstad burde bli en del av en større kommune. I forkant av folkeavstemningen hadde kommunen fremforhandlet grunnlagsdokumenter for to ulike kommune-alternativer. Kommunestyret gjorde 19. mai et såkalt retningsvalg mellom disse to, og vedtok at det var det såkalte 6K-alternativet som skulle ligge til grunn for spørsmålet i folkeavstemningen dersom Trøgstad skal inngå en slik kommune.

Resultatet for folkeavstemningen vil nå bli lagt fram for videre politisk behandling. Formannskapet i Trøgstad vil innstille overfor kommunestyret allerede onsdag 8. juni for hvordan Trøgstads videre holdning til kommunereformen skal være. Kommunestyret skal sluttbehandle saken 22. juni.