www.trogstad.kommune.no

Barnets beste - våre tilbud

Trøgstadmodellen

Barnets beste skal være det grunnleggende syn i alle handlinger som berører barn.

Trøgstad kommune ønsker å bidra til at foreldre får støtte og hjelp i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst.

Kommunen har flere ulike tilbud som foreldre kan benytte seg av:

Cos-kurs

Kurs for foreldre med barn under skolealder

Kurset legger vekt på: 

- hvordan observere, tolke og møte barnets behov

- hvordan hjelpe barnet til å regulere egne følelser

- hvordan håndtere situasjoner der barnet oppfører seg utfordrende

- hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet

Vi oppfordrer begge foreldre til å elta, men det er ikke en betingelse. For best mulig læringsutbytte, vil vi helst at dere ikke tar med barn.

For mer informasjon

Brosjyre COS

 

Forsterket helsestasjon

Dette er et lavtersekel tilbud for gravide og familier med barn i alder 0 - 2 år.

Foreldrerollen er krevende, enten man er førstegangsforeldre eller har flere barn. Her kan du få hjelp med ting du lurer på og/eller bekymringer om barnet eller deg som forelder.

Forsterket helsestasjon kan bistå med tett oppfølging og tilbyr:

- Støtte, råd og veiledning for par, for foreldre, relasjoner og samspill mellom foreldre og barn

- Egen psykisk helse

 - Foreldrekurs

- Hjemmebesøk

For mer informasjon: marit.stigum@trogstad.kommune.no/45 87 95 44

 

Tverrfaglig veiledningsteam barnehagen

(Sped- og småbarnsteam ved BUP Askim/Åsebråten)

Dette er et lavterskeltilbud og samarbeidstiltak for kommunene i indre Østfold, som tilbyr en times møte med foreldre/foresatte, helsesøster, barnehagen og kontaktpersoner fra BUP/Åsebråten.

Temaer som kan være aktuelle å ta opp:

- Barn med søvn-/spiseproblematikk

- Barn med utviklings-/reguleringsvansker

- Barn med tilknytningsproblematikk

- Barn med sosial tilbaketrekning

- Barn med atferds-  og/eller emosjonelle vansker

- Barn i familier der foreldrene har psykiske vansker/rusmisbruk/andre psykososiale vansker

- Sårbarhet og belastninger i forbindelse med graviditet

- Barn med dobbel risiko, dvs biologisk sårbare barn med foreldre som strever

Kontakt: helsesøster eller styrer i barnehage

 

HomeStart

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et støtteprogram for familier, basert på frivillig innsats. HSF er en del av en internasjonal organisasjon som finnes i 23 land, med 32 avdelinger i Norge.

Man kan få regelmessige besøk av en familiekontakt i eget hjem ca. 2-4 timer i uken. Det å få avlastning av barn eller støtte i form av en samtalepartner, er for mange det lille ekstra som skal til for å komme seg gjennom en krevende tid.

For kurs: home-start@trogstad.kommune.no

På Facebook

 

Jentesnakk

Dette er samtalegrupper for jenter i ungdomsskolealder. Gruppen skal hjelpe dem med verktøy, slik at de kan ta egne og gode valg, og mestre sine liv.

Kontakt helsesøster/psykisk helsearbeider ved ungdomsskolen.

 

SLT - koordinator

SLT - koordinatoren jobber forebyggende mot rus og kriminalitet blant unge. Han er til stede på klubben og deltar i politirådet og ungdomsrådet.

SLT står for samordningsmodell for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

For mer informasjon

 

Ungdomskontakt

Trøgstad kommune deltar i et prosjekt som heter Mestring og mening 

Gjennom prosjektet har vi fått midler til en ungdomskontakt som skal ha kontor på det nye bibliotek og aktivitetshuset på Skjønhaug.

Heidi Sæther er tilgjengelig i sosiale medier:

SnapChat: ungitrogstad

Instagram: ungitrogstad

E-post:heidi.saether@trogstad.kommune.no

Mobil: 40407124

Nettside

Samtalegrupper for skilsmissebarn (PIS)

Dette er et gruppetilbud for barn og unge som har opplevd samlivsbrudd, med samtalegrupper i skoletiden. Samtalene skal hjelpe barna å håndtere egen situasjon, frita dem for skyldfølelse og hjelpe dem å beherske nye mestringsstrategier.

Kontakt: helsesøster eller kontaktlærer på skolen.

Mer informasjon

Når mamma og pappa ikke bor sammen