A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Trøgstad Kirke

Trøgstad kirke

Trøgstad kirke ligger ved Skjønhaug sentrum langs r.v. 22. og er en enskipet, romansk steinkirke fra ca. 1250, innviet på biskop Maurus’ dag, 15. januar.

Kirken ble gjennomgående restaurert i 1904-1905, og har ca 350 sitteplasser. Da ble det bl.a. malt skriftsteder langs veggene og i taket. Under en bispevisitas i 1904 sa biskop Lønning at kirken burde tilbake til det opprinnelige, men etter konsultasjon med riksantikvaren kom man frem til at kirken var tidstypisk for 1904-05 og var verdt å ta vare på slik den var blitt med bl.a. fargene rødt, hvitt og blått. Den kalles gjerne av den grunn 17. mai kirken. Døpefonten er fra middelalderen, altertavle og prekestol fra første halvpart av 1700-tallet. Orgel fra 1906, utbygget til 15 stemmer i 1983.  

Åpen vei kirke tre uker fra St. Hans hver sommer kl. 11.00-16.00.
Det er gudstjeneste i kirken annenhver søndag.

Det holdes ca 35 gudstjenester i året. Videre er det årlig ca. 40 begravelser og 10 bryllup. Menighetshuset Kirkestallen ble til i 1974 med utgangspunkt i den gamle kirkestallen. Huset er senere utbygd. I dag har menighetsbarnehagen størstedelen av huset, men det finnes kjøkken og en stor og en liten sal til menighetssamlinger og utleie til f.eks minnesamvær og åremålsdager. Kirken feiret 750 års jubileum i januar 2000 med blant annet besøk av kongen. Til jubileet ble det laget en fin jubileumsbok, som ennå er i salg. Mer informasjon om kirken finner du på trogstad.kirken.no

 

 

Tips en venn Skriv ut