A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Tid for å lese av vannmåleren

Vannmåler

Vannmålerkortet er i postgangen i disse dager.  Dersom du ikke har mottatt dette innen 15. desember, vennligst kontakt servicetorget på tlf. 69 68 16 00.
Trykk her for å registrere din målerstand. Siste frist for innrapportering er 31.12.2018.

Benytt det tilsendte avlesningskortet – her finner du ditt unike kundenummer og din målerpunktID.  Registrer målerstanden din via tlf., app eller på nettet.  Du kan også logge deg rett inn i avlesningsbildet ved bruk av QR-kode.

Forbruket for 1. halvår 2018 var stipulert og utfakturert med forfall 20. november 2018.
Forbruket for 2. halvår 2018 blir fakturert med forfall 20. mai 2019 utfra rapportert målerstand.

QR-kode
Hva er QR-kode? Du trenger en telefon med kamera og et program som leser QR-kode. På noen telefoner er slik progamvare forhåndsinstallert. Har du det ikke på din telefon er det lett å skaffe. Gå inn i progamvarebutikken på telefonen din og søk etter "QR Code". Da presenteres du for flere alternativer. Hold mobilens kamera mot QR-koden på DITT målerkort og når denne er lest dukker det opp en link på mobilen. Du kommer da direkte inn på avlesningssiden med dine innloggingsdata slik at det eneste du bør gjøre er å legge inn målerstand og trykke godkjenn avlesning og følge videre instruks.

QR kode telefon.png