A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Teknikk - og naturutvalget

Teknikk- og naturutvalget 2015-2019

Utvalget er kommunens faste planutvalg og ivaretar således oppgaver og ansvar for kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og arealplan iht. plan- og bygningslovens § 9-1.
Utvalget skal behandle saker av prinsipiell karakter og har rett til å fremme innstilling i saker innenfor sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har ansvar for og myndighet til å disponere over de deler av kommunens budsjett som ligger innenfor dets ansvarsområde.
Utvalget er klageinstans for enkeltvedtak etter forurensingsloven. Unntak fra dette er enkeltvedtak etter § 47, hvor fylkesmannen er klageinstans (jfr. forurensingsloven § 47).

Utvalget har ansvar for kommunens tiltak knyttet til følgende områder:

 • Brannstyret
 • Bygge- og delingssaker
 • Etableringslån og boligtilskudd
 • Forvaltning og vedlikehold av bygninger og veier
 • Idretts- og kulturanlegg
 • Konsesjon for erverv av fast eiendom
 • Landbrukssaker
 • Miljø- og naturvernsaker
 • Oppmåling
 • Salg av tomter til boligformål
 • Utbygging
 • Utmarksforvaltning, friluftsliv, natur- og landskapsvern, kulturminne- og kulturlandskapsvern
 • Vann, avløp og renovasjon
Medlemmer i Teknikk - og naturutvalget
Medlemmer:
Jens Helge Jorud (SP) Leder
Venke Synnøve Norli Gangnes (AP) Nestleder
Roar Skansen (AP)
Trond Andreas Enger (AP)
Wenche Iren Aaser Torp (SP)
Marit Ness Kjeve (SP)
Knut Are Skjønberg (H)
Varamedlemmer:
Ole Lund Jakobsen (SP)
 
John-Cato Eknes (AP)
Martha Hersleth Holsen (SP)
Grete Syljiåsen (SP)
Terje Kingsrød (KrF)
Fredrik Dahl (KrF)
Ståle Frøshaug (H)
Sigmund Snøløs (KrF)
Line Halvorsen (H)

 

Innkallinger og protokoller publiseres fra 01.11.2018 i møteplanen.

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2018-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2018-10-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2018-08-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
64M   2018-05-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
26M   2018-04-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
50M   2018-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
116M   2018-01-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
25M   2017-11-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
346Kb   2017-12-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2017-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
14M   2017-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
42M   2017-08-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
72M   2017-06-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
61M   2017-04-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
360Kb   2017-04-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
16M   2017-03-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2017-01-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-11-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
334Kb   2016-11-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
22M   2016-10-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
53M   2016-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
28M   2016-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
40M   2016-04-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2016-03-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2016-01-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
65M   2015-12-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2015-11-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2015-10-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
44M   2015-08-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
28M   2015-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-06-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
93M   2015-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
12M   2015-04-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M   2015-03-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
62M   2015-01-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
55M   2014-12-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2014-11-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
33M   2014-10-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
123M   2014-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
39M   2014-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
33M   2014-04-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
12M   2014-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
385Kb   2013-12-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
15M   2013-12-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2013-10-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
15M   2013-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
24M   2013-05-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
16M   2013-04-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2013-03-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
277Kb   2013-03-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
376Kb   2012-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2012-11-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
40M   2012-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
17M   2012-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
471Kb   2012-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
82Kb   2012-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
83Kb   2012-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
163Kb   2012-03-19

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
188Kb   2018-10-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
207Kb   2018-08-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2018-06-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
196Kb   2018-04-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
234Kb   2018-03-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
732Kb   2018-01-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
420Kb   2017-12-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
399Kb   2017-11-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
462Kb   2017-10-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
441Kb   2017-08-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
447Kb   2017-06-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
491Kb   2017-05-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
409Kb   2017-03-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
407Kb   2017-02-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
417Kb   2016-12-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
408Kb   2016-11-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
435Kb   2016-10-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
472Kb   2016-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
442Kb   2016-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
504Kb   2016-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
424Kb   2016-03-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
420Kb   2016-02-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
464Kb   2015-12-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
401Kb   2015-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
440Kb   2015-10-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
351Kb   2015-09-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
380Kb   2015-09-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
379Kb   2015-04-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
320Kb   2015-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
360Kb   2015-03-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
349Kb   2015-02-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
364Kb   2014-12-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
337Kb   2014-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
390Kb   2014-10-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2014-09-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
173Kb   2014-06-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
175Kb   2014-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
184Kb   2014-03-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb   2014-02-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
193Kb   2013-12-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
160Kb   2013-12-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
379Kb   2013-11-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
153Kb   2013-10-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
165Kb   2013-09-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
175Kb   2013-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
153Kb   2013-04-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
144Kb   2013-03-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
170Kb   2013-03-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-03-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
323Kb   2012-11-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-10-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
127Kb   2012-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
198Kb   2012-06-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2012-04-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
38Kb   2012-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2012-03-19