A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Syn og hørsel

Syn og hørselkontakt

Kommunens hørsels- og synskontakt tilbyr:

* Faglig oppdatert service og veiledning

* Gratis utlån av hørsel- og synshjelpemidler.

Ta kontakt med Mette B. Egeberg

tlf 47 45 56 43

 

NB! Det gjøres oppmerksom på at batterier til hjelpemidlene må holdes av bruker selv.

 

Kontordager for våren 2019:

Følgende torsdager: August:  1, 15 og 29

                                   September: 5, 19 og 26

                                   Oktober: 10 og 17

                                   November: 7 , 21 og 26

                                   Desember: 12, og 19

                                   Juni: 6, 13 og 27