A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrevervregisteret

Styrevervregisteret

Bord med puslespillbiter

KS sitt styrevervregister er nå lansert i en ny og forbedret utgave.

KS sitt styrevervregister ble etablert i 2007 for å bidra til å skape åpenhet rundt hvilke roller og interesser folkevalgte og kommunale ledere har.

12. mai 2014 ble registeret offentliggjort i en ny og forbedret utgave. Endringen skal gjøre det enklere å bruke registeret både for den som registreres, for media og for andre interesserte.

Endringen består av følgende:

Navn på folkevalgte og ledere, og deres politiske verv eller stilling, vil nå bli overført fra Kommuneregisteret til Styrevervregisteret automatisk. På den måten kan man se hvilke formelle politiske posisjoner folkevalgte har, eller hvilken stilling en leder i kommunen/selskapet har. Det er ikke lenger behov for godkjenning fra den som innehar vervet.

I tillegg vil offentlig tilgjengelige opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret ("Brønnøysundregistrene") innhentes automatisk for personer som er registrert i Styrevervregisteret. Dette vil skje en gang i året.

Her finner du Styrevervregisteret