A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Tjenester»Omsorg, trygd og sosiale tjenester»Økonomiske ytelser»Emneord

Stønad til enslig forsørger

Stønad til enslig mor/far

Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og bidra til at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

Hvem kan få stønad til enslig mor/far?

Du må være ugift, skilt eller separert. Faktisk samlivsbrudd kan på visse vilkår likestilles med separasjon. Du må være alene om omsorgen for barn og fylle vilkåret om ikke å leve sammen med den andre av barnets foreldre eller en du har vært gift med. Du kan ikke få stønad dersom du har samboer og har hatt det i 12 av de siste 18 månedene. Du må ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene, og du og barnet må bo og oppholde dere i Norge. Noen av vilkårene kan fravikes etter bestemte regler.

Alle som får stønad som enslig mor eller far, må melde fra til NAV om endringer som kan ha noe å si for retten til stønad eller størrelsen på den.

Hva kan du få?

Det er flere ytelser som er aktuelle dersom du er enslig mor eller far:

Overgangsstønad

Du kan få overgangsstønad dersom du ikke har mulighet til å forsørge deg selv på grunn av omsorg for barnet.

Stønad til barnetilsyn

Du kan få stønad til barnetilsyn for å dekke kostnader knyttet til barnetilsyn i forbindelse med arbeid, utdanning eller når du er jobbsøkende.

Utdanningsstønad

Du kan få utdanningsstønad dersom du trenger utdanning for å bli i stand til å forsørge deg selv ved eget arbeid.

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

Du kan få tilskud til flytting for å komme i arbeid for å dekke faktiske reise- og flyttekostnader dersom du må flytte for å komme i arbeid. Det forutsettes at du ikke har mulighet til å få arbeid på hjemstedet, og utgiftene må være nødvendige og stå i rimelig forhold til omfang.