A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Boligkontor/Statlig bostøtte

Statlig bostøtte

stick_figure_calculator_pc_400_clr_2621

Husbankens nettsider  finner du all informasjon om statlig bostøtte. Bostøtte er et boligsosialt virkemiddel for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Det er kommunen som har all kontakt med søker og som registrerer søknad om bostøtte, men det er Husbanken som fatter vedtakene. Du må ha bostedsadresse/søkeadresse som tilsvarer adressen du er registrert med i folkeregisteret. Det er situasjonen din den 1. i måneden du søker for som gjelder. Søknadsfrist er den 25.hver måned, vedtak fattes så av Husbanken og evnt innvilget bostøtte utbetales innen den 20. i påfølgende måned.

De aller fleste kan søke statlig bostøtte elektronisk, fra Husbankens nettsider.

Ønsker du å søke på papirskjema, finner du søknadsskjema for utskrift her.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med boligkontoret, tlf. 69 68 16 00. Vi har kontor på kommunehuset, henvendelse til servicetorget.