A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Boligkontor/Startlån og boligtilskudd

Startlån og boligtilskudd

cartoon_house_400_clr_1726

 

Startlån

Husbankens nettsider finner du informasjon om startlån. Ihht forskrift av april 2014, og dertil tilhørende retningslinjer på området, er et av vilkårene for å bli vurdert innvilget startlån at du skal betegnes som varig vanskeligstilt. I tillegg må det foreligge betjeningsevne og kredittverdighet.

Unge i etablerings-fasen er ikke lenger i målgruppen. Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

 

Tilskudd

Trøgstad kommune tilbyr ikke tilskudd til etablering. Derimot kan vi vurdere søknader om tilskudd til tilpasning av bolig, dette er et økonomisk behovsprøvd tilskudd.

Det anbefales å ta kontakt med kommunens ergoterapeut i forkant av en slik søknad, da det ofte vil være hensiktsmessig og søke Husbanken om tilskudd til utredning og/eller prosjektering først. Denne type tilskudd er IKKE økonomisk behovsprøvd.

På Husbankens nettsider kan du lese mer om tilskudd til tilpasning av bolig og tilskudd til utredning og/ eller prosjektering, for privatpersoner.

 

Likelydende søknadsskjema for alle landets kommuner finner du her. Skjemaet gjelder for både søknad om startlån og søknad om tilskudd til tilpasning.

Søknadsskjema for tilskudd til utredning og prosjektering finner du her.