A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Søk om tilskudd for å inkludere barn i lavinntektsfamilier

Fra 16. november kan lag, foreninger, offentlige instanser og private aktører i Trøgstad kommune søke om Nasjonalt tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).
 
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:
 
a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
c) Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.
Søknadsfristen er 10. desember 2018. 
Søkere anbefales å sette seg godt inn i regelverk og krav til søknad, rapportering og revisjon.
 
Kontaktperson i Trøgstad kommune:
Karoline Unnerud, vikarierende folkehelsekoordinator. Epost: karoline.unnerud@trogstad.kommune.no 
Tips en venn Skriv ut