A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Si din mening om kommunereformen - høring

Veiskilt som viser retning 4K og 6K, Trøgstad øverst

Kommunestyret avgjør 22. juni om Trøgstad skal fortsette som egen kommune eller bli en del av en ny kommune. Dette handler om lokaldemokrati, kvalitet, lokalisering av kommunens tjenester og utvikling av gode lokalsamfunn. Nå ønsker politikerne å høre hva du mener. Høringsfristen var 6. mai. Se innspill under "Sentrale dokumenter".

Trøgstad kommune har deltatt i to forhandlingsprosesser. Målet har vært å finne fram til et grunnlag som viser hvordan en ny kommune best kan møte framtidens utfordringer innen tjenestetilbud, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og kommunen som demokratisk arena.

Alternativene er:

  • Opprettholde Trøgstad som egen kommune
  • Ny kommune med Eidsberg, Marker og Rakkestad (4K)
  • Ny kommune med Eidsberg, Marker, Askim, Spydeberg og Hobøl (6K)

Det er laget en informasjonsfolder om kommunereformen som deles ut i alle postkasser i kommunen helga 23.-24. april. Trøgstad har kommet til enighet med nabokommunene om grunnlagsdokument for både det såkalte 6K-alternativet og 4K-alternativet.

 

Når og hvordan gir du dine innspill?

 

Høring

Du kan gi skriftlig innspill innen 6.mai.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Send inn innspill  til postmottak@trogstad.kommune.no

Du kan også sende brev til kommunen, pb 34, 1861 Trøgstad.

Informasjonsmøte

Torsdag 28.april kl 18.30 er det informasjonsmøte om kommunereformen i Trøgstad kommunehus. Hit er alle hjertelig velkommen til å høre mer om alternativene og videre prosess.

Innbyggerundersøkelse

Det blir gjennomført en ny innbyggerundersøkelse mellom 25. april og 6. mai. Samtalen vil ta fra to til fem minutter. Vi håper du vil være villig til å besvare spørsmålene om du får en telefon fra meningsmålingsinstituttet Opinion.

Folkeavstemming

Forutsatt kommunestyrets vedtak, blir det mandag 6. juni avholdt folkeavstemming for alle stemmeberettigede bosatte i Trøgstad og som er manntallsført pr 01.03.16.

Det er også mye å lese på disse nettsidene:

  • www.kommunereform.no som er regjeringens nettside
  • www.nykommune.no som en offentlig side der du kan få fram statistikk om ulike sammenstillinger av kommuner
  • www.kommunereform.com (denne er lagt ned) er informasjonssiden til 6K