A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering

Målet med rehabilitering er å gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på en størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.

Områder innen rehabilitering er: •ergoterapi •fysioterapi •tekniske hjelpemidler •syn og hørsel •rehabiliteringsopphold •rehabilitering i hjemmet.

Kontakt kommunens fysioterapeut eller ergoterapeut: 69 68 16 00

Mer informasjon på Helsehusets sider