A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Regionale folkehelsemidler 2020 -søknadsfrist 1. oktober

Fylkeskommunen har et ansvar for å fremme folkehelsearbeidet, og støtte kommunene sitt folkehelsearbeid.  Frivilligeorganisasjoner kan nå søke om midler til folkehelsetiltak.

 

Din frivillige organisasjon kan nå søke om midler til folkehelsetiltak. 
Man kan få støtte til:
- tiltak som bidrar til å øke gjennomføringen i videregående skole
- å bygge en lokal og/eller regional frivillighetskultur
- å utvikle parsellhager
- å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsefeltet
Felles for tiltak er at de skal ivareta mål om å redusere sosial ulikhet i helse. 
Se vedlegg og søknadsskjema for mer informasjon. Østfold Fylkeskommune - folkehelsemidler

Ta kontakt med Folkehelsekoordinator Linn Haraldstad på epost linn.haraldstad@trogstad.kommune.no tlf:93648454
Søknadsfrist er 1. oktober 2019.