A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 Frist 10. mai

colored_hand_circle_400_clr(1)

Husk å søke redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 innen fristen 10. mai.

Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin på en barnehageplass. Beregningen gjøres på grunnlag av husholdningens samlede brutto inntekt. Dersom husstandens samlede brutto inntekt er lavere enn kr 557.333,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling i barnehage.
Dersom husstanden samlede brutto inntekt er under kr 548.00,- kan det også søkes om 20 timer gratis kjernetid. Gratis kjernetid gjelder årskullene som fyller 2,3,4 og 5 år i 2019. Gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når på året barnet fyller år.

 

Lenke til søknadsskjema

 

Tips en venn Skriv ut