A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehagene i Trøgstad/Redusert betaling og gratis oppholdstid

Redusert betaling i barnehager og / eller gratis kjernetid

Friluftsbarnehagen finner en fugl

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid  i barnehage er satt til 10.05.19, om redusert pris skal kunne tre i kraft fra oppstart av nytt barnehageår. Nødvendig dokumentasjon må være vedlagt. Så skal du søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/20, er det viktig at du legger ved skattemelding (selvangivelse) for 2018. 

Maksimalpris for en barnehageplass er fra 01.08.19 kr 3.040,- per måned for heltidsplass. Matpenger kommer i tillegg.

Det finnes ordninger som gir foreldrene redusert foreldrebetaling/avslag i pris for barnehageplassen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Dersom årsinntekten din tilsier at du betaler mer enn dette kan du søke kommunen om redusert pris i barnehage.

Regjeringen har også vedtatt gratis oppholdstid med 20 timer pr. uke for 2, 3, 4-,og 5- åringer fra 01.08.2019.

 

  • Dersom husstandens inntekt er under kr 548.500,- (fra 01.08.19), og du har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i 2019, eller har utsatt skolestart, kan du søke om gratis oppholdstid i barnehage.


Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene. Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års selvangivelser. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett år av gangen. De som har fått vedtak på dette i inneværende barnehageår, må  søke på nytt for barnehageåret 2019/2020 - med ny dokumentasjon på inntekt. Barnehageåret starter 1. august.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Trøgstad kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

Tips en venn Skriv ut