A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Budsjett, årsrapport og regnskap/Budsjett

Rådmannens forslag til budsjett 2017

Rådmannen presenterte i går sitt forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2017-2020.
Behandling av budsjettsaken starter i råd og utvalg 14.-15.november, og formannskapet lager sin innstilling 24.11. Dokumentet skal deretter ligge ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 13.12.16

 Les også gebyrregulativ for 2017 fra virksomhet teknikk og næring som følger som vedlegg til budsjettdokumentet.

Gebyrregulativ Teknikk og næring 2017.pdf

Les hele budsjettet her:

BudsjettDOK_2017_rådmannens forslag.pdf