A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019

Møte rundt et bord

Rådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til uttalelse saker av prinsippiell karakter somberører mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan også selv ta opp saker som gjelder brukergruppen. Protokollen fra rådets møter skal følge saksdokumentene til kommunale organer som behandler og fatter endelig vedtak i sakene.

 

Valg og sammensetning:
Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Rådet består av 7  medlemmer. Tre medlemmer velges av kommunestyret og fire medlemmer velges blant de funksjonshemmedes egne organisasjoner.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Grete Syljiåsen (SP) leder
Ann Kristin Sæther (H) nestleder
Grethe Lindahl (AP)
Cecilie Strandkås (FFO)
Trond Hegerstrøm (FFO)
Sigmund Snøløs (SAKO)
Elisabeth Lintho Ekeberg (HBF)
Varamedlem: Fredrik Dahl (KrF)
Varamedlem: Kari Eikaas (HBF)

Virksomhetsleder ved BODAFF, Berit Amundsen Enger er rådets sekretær.

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MERK: For å kunne lese vedleggene til innkallingene, som er PDF-filer, må man bruke Internet Explorer og Adobe Acrobat Reader. Dette lastes ned gratis.

Innkallinger og protokoller publiseres fra 01.11.2018 i møteplanen.

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2018-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2018-10-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2018-08-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M   2018-05-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
155Kb   2018-04-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2018-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
91M   2018-01-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2017-11-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2017-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2017-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
362Kb   2017-08-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
72M   2017-06-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
20M   2017-06-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
56M   2017-04-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
393Kb   2017-03-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
364Kb   2017-01-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
342Kb   2016-11-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2016-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-10-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
364Kb   2016-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2016-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2016-04-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
367Kb   2016-03-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2016-01-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
364Kb   2015-12-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2015-11-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2015-10-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
972Kb   2015-08-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
265Kb   2015-08-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M   2015-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
305Kb   2015-04-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
310Kb   2015-03-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
304Kb   2015-01-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
30M   2014-12-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2014-11-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2014-10-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
106Kb   2014-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
29M   2014-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M   2014-04-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
107Kb   2014-03-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
107Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
169Kb   2013-12-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-11-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-10-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
106Kb   2013-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
19M   2013-05-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
106Kb   2013-04-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
230Kb   2013-03-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2013-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
277Kb   2012-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2012-11-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
24M   2012-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
402Kb   2012-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2012-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
154Kb   2012-03-19

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
179Kb   2018-10-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
191Kb   2018-08-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
179Kb   2018-03-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
735Kb   2018-01-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
560Kb   2017-12-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
400Kb   2017-11-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
407Kb   2017-06-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
396Kb   2017-05-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
408Kb   2017-03-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
395Kb   2016-12-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
398Kb   2016-11-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
405Kb   2016-10-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
406Kb   2016-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
408Kb   2016-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
402Kb   2016-02-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
393Kb   2015-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
402Kb   2015-10-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
322Kb   2015-09-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
347Kb   2015-09-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
330Kb   2014-12-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
321Kb   2014-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
327Kb   2014-10-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
119Kb   2014-06-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
137Kb   2014-04-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
372Kb   2013-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
119Kb   2013-10-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
118Kb   2013-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
188Kb   2013-03-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
125Kb   2013-03-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
333Kb   2012-11-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
592Kb   2012-10-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2012-09-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
74Kb   2012-06-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
28Kb   2012-04-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
30Kb   2012-03-19