A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/PULS - aktivitetstilbud

PULS

PULS-bygget

Positivitet, utvikling, likeverd, samarbeid = PULS

PULS er en møteplass for voksne som er utenfor arbeidslivet. PULS tilbyr det som tidligere var dagtilbudet for eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, de med psykiske lidelser og rusproblematikk, på ett sted. Aktivitetstilbud PULS har også en underavdeling på Fortet.

PULS-bygget rommer flere tjenester, her finner du 

Hjemmetjenesten og pasientkoordinator - tlf: 69 68 16 00

Bo- og aktivitetstilbud BOAK (tidligere BODAF)


Avdeling Aktivitetstilbud PULS – tlf: 95 29 82 50


Avdeling Skoleenga – B 2 og 3 – tlf: 41 53 70 82

 

Konsulent for funksjonshemmede - tlf: 48 89 73 59

Psykisk helse- og rusteam - 47 47 81 19

Virksomhetsleder: Berit A. Enger - 41 66 23 52

 

Post - og besøksadresse: Skjønhaugenga 3, 1860 Trøgstad

For informasjon om kjøp av omsorgsbolig

Kunsten i PULS-bygget

Interiør