A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Psykisk helse- og rusteam

Psykisk helse- og rusteam - et tilbud til voksne (18 år og oppover) som har et psykisk problem eller rusproblem.

Du finner oss i Kirkeveien 50.

Vi kan treffes på telefon 97776597 mandag - fredag kl. 8 - 15.30.

Psykisk helse- og rusteam er et kommunalt tilbud for mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Målet med våre tjenester er at de som er i kontakt med oss skal kunne mestre dagliglivet på en best mulig måte.

Psykisk helse- og rusteam tilbyr:

  • Individuelle samtaler/individuell oppfølging av mennesker med psykiske problemer eller rusproblemer.
  • Koordinering av tjenester og individuell plan.
  • Veiledning til pårørende av psykisk syke eller rusavhengige.
  • Psykisk helse- og rusteam har et dagsenter, Soldogg aktivitetssenter, hvor det er forskjellige aktivitetsgrupper.
  • Vi har også aktivitetsgrupper utenfor aktivitetssenteret vårt, f.eks. svømmegruppe, gågrupper, trimgrupper og skoggruppe/uteaktivitetsgruppe.
  • Psykisk helse- og rusteam har lavterskeltilbudet "Et sted med muligheter", som er et dagtilbud for tunge rusmisbrukere.
  • Vi tilby NADA øreakupunktur to dager pr. uke. Kostnad: 20,- kr pr. behandling.
  • I tillegg disponerer Trøgstad kommune åtte leiligheter som fortrinnsvis tildeles mennesker med psykiske lidelser.


    Alle som søker om tjenester i Psykisk helse- og rusteam, vil få en samtale med en fra tjenestestedet. På bakgrunn av søknad og kartleggingssamtale vil det vurderes hvilke behov for hjelp personen har.Tilbudet er gratis.