www.trogstad.kommune.no

Prosjektet - Hverdagen ordner vi sammen

"Samordning og utvikling av dagaktiviteter i Trøgstad kommune med fokus på brukernes interesser, evner og ressurser".

Fire ulike dagtilbud skal samarbeide om å bygge et helt nytt aktivitetshus og bruke hele bygda som ressurs. Det jobbes nå aktivt med brukere, ansatte og pårørende for å skape en felles forståelse og kultur.

Bakgrunn for prosjektet

Skolejordet bilde nybygg 2016.png