A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Produksjonstilskudd og RMP-Regionalt miljøprogram - åpne dager for søknadsveiledning

6249945_3585412

Velkommen til åpne dager for søknadsveiledning til Regionalt miljøprogram (RMP) og søknad om produksjonstilskudd. 

Produksjonstilskudd er en felles betegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp". Regionale mijøtilskudd skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensing og fremme kulturlandskapsverdier. Søknadsfrist for begge søknadene er 15. oktober 2019.

Tidspunkt for søknadsveiledning

Sted: Torvet bok og mer, Trøgstad torg 5.
•Torsdag 10. oktober kl. 09.00-16.00
•Fredag 11. oktober kl. 09.00-16.00
•Tirsdag 15. oktober kl. 09.00-16.00

Ta gjerne kontakt for timeavtale: 

Johannes.martin.eriksen@trogstad.kommune.no

Tlf. 69 68 16 00

Hvordan søke?

Informasjon og veiledning finner du i dette veiledningsheftet og her kan du se en instruksjonsfilm.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du via denne lenken.
  

Frist for å søke om produksjonstilskudd er 15. oktober

Trenger du hjelp til å søke om produksjonstilskudd, så er du velkommen innom en av dagene som vi er tilstede på Kulturtorget.

Hvordan søke?

Informasjon og veiledning finner du i denne veilederen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du via denne lenken.