A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehagene i Trøgstad/Priser

Priser barnehageplass 2019

Priser 2019 Plass 1.1 - 31.7.19 Plass 1.8 - 31.12.19 Mat
100 % plass kr. 2.990,- kr 3.040,- kr. 370,-
80 % plass kr. 2.560,- kr 2.600,- kr. 295,-
60 % plass kr. 1.965,- kr 1.995,- kr. 220,-

Søskenmoderasjon: 2. barn 30%, 3. barn og flere 50%.

Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i barnehage. Dersom utgiftene til barnehageplass overstiger denne grensen kan du søke kommunen om redusert pris i barnehagen. Dersom husstandens inntekt er under kr 548.500 (sats fra 1.8.2019) og du har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i 2019, eller har utsatt skolestart, kan du i tillegg søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen. To-åringene inngår i denne ordningen fra august 2019.

Tips en venn Skriv ut