A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Pilotprosjekt trykkavløp - Info oktober 2018

Prosjektet er nå inne i en fase som handler om montasje av de siste 30 pumpestasjoner og diverse etterarbeide.
Det er besluttet at det blir montert inn SMS varslere i alle skap slik at teknisk vakt har direkte kontakt/ kontroll på alle stasjoner. Dette gjøres etter at det er brakt i erfaring at de lampene og sirener som tidligere varslet feil ikke er tilfredsstillende og de vil bli koblet ut. Det vil også i den forbindelse bli satt på et klistremerke med tlf. nr. til teknisk vakt i Trøgstad kommune.

 

OPPUSSING
Trøgstad kommune ønsker å utsette oppussing etter trykkavløpsarbeidet, til våren 2019. Dette gjelder i stor del hager etc. Dersom det blir utført nå, så vil de aller fleste oppleve at det blir ytterligere setninger dvs at det synker igjen. I entreprisen til Are Entreprenør er det med én oppussing. Dersom det aksepteres at dette gjøres våren 2019 så vil nedbør og frost/tele forsikre at videre setninger vil bli redusert til et minimum. De setningene som har oppstått i grøfter på jorder osv. vil bli pusset over siden der er det fare for frost etc.
De som ikke aksepterer at dette først utføres til våren, kan gi beskjed til Trøgstad kommune v/ odd.strand@trogstad.kommune.no. Are Entreprenør vil da  utføre dette  i høst, men det vil være en risiko for at det blir ytterligere setninger til våren, som det ikke er en selvfølge at Are da reparerer. 

Dette gjelder ikke veier siden de må/skal være ordnet før vinter, men det kan selvfølgelig forekomme at disse må få en siste oppussing til våren .

TILKNYTNING OG ÅRSGEBYR FOR AVLØP
I forbindelse med tilknytning offentlig avløp så vil dere oppleve å bli fakturert både for slamtømming og abonnementsgebyr på en overlapp mellom slamtømmegebyr og abonnementsgebyr på avløp. Gebyr for slamtømming er fordelt med fire terminer i året, slik at siste fjerdedel av årsgebyret blir fakturert i oktober med forfall i november. Samtidig vil det påløpe abonnement for perioden du har vært tilknyttet. Ved spørsmål kontakt Servicetorget på tlf 69681600, kontaktperson Venche Lysaker.

 

Tips en venn Skriv ut