A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Palliasjon

Palliativ omsorg

Sykehjemmet har egen palliativ plass

Med palliasjon forstås lindrende behandling, pleie og omsorg. Grunnideen er helhetlig omsorg der en søker å imøtekomme den enkelte pasient og pårørendes behov. Dette er et døgntilbud til alvorlig syke kreftpasienter og pasienter med annen alvorlig lidelse.

Livshjelp - NOU 1999-2