A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Organisasjon/Individ og rett/Verge og hjelpeverge

Overformynderiet i Østfold

Fylkesmann logo

Fra 1. juli 2013 har Fylkesmannen ansvaret for vergemålsordningen.

All saksbehandling knyttet til det enkelte vergemål skjer fra 1. juli 2013 hos fylkesmannen.
Alle henvendelser i vergemålssaker rettes til Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling, postboks 325, 1502 MOSS, tlf. 69 24 70 00, epost; postmottak@fmos.no, besøksadresse: Statens hus, Vogtsgate 17, 1532 MOSS.

For ytterligere informasjon: http://www.fylkesmannen.no/ og Vergemålsportalen.no

Tips en venn Skriv ut