A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Organisasjon

Organisasjon

Trøgstad kommunevåpen sølv ambolt på grønn bunn

Trøgstad kommune er organisert i 11 virksomheter som er direkte underlagt et rådmannsteam. Rådmannsteamet består av rådmann Betty S. Hvalsengen og to kommunalsjefer, Else Berit Baccouche og Rune Melleby.

Organisasjonskart

Nedenfor følger en oversikt over tjenesteområdene med respektive virksomhetsledere:
 
 • Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede - Berit Amundsen Enger
 • Båstad barnehage - Anne Hammeren Skofsrud
 • Båstad skole og SFO - Ragnar Buer
 • Havnås oppvekstsenter - Bjørn Brustugun
 • Helse og barnevern - Bodhild K. Lang
  • Barnevern - Renate Torp
 • NAV Trøgstad - Wenche Hvidsten
 • Pleie og omsorg - Sissel Røen Ytrehus
 • Skjønhaug barnehage - Hanne-Sofie Hafstad
 • Skjønhaug skole og SFO - Elisabeth Asplund
 • Teknikk og næring - Rune Melleby
 • Trøgstad ungdomsskole - Lise Markestad
I tillegg kommer rådmannens stab, som består av 2 stabsområder:
 • Service, personal, samfunn - Else Berit Baccouche
  • Plan og miljø - Marit L. Haakaas
  • Servicetorgleder - Anette Alexandra Dey
  • Kommuneoverlege - Barbro Kvaal
  • Skole- og barnehagefaglig rådgiver - Håvard A. Osflaten
  • Kulturskolerektor - Kjersti Karlsrud
  • Biblioteksjef - Therese Engan
 • Økonomi - Nina Teig
  • Fagleder regnskap - Trine Bratlie