A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Oppmåling

Oppmåling

Kommunens oppmålingsmyndighet ligger under virksomhet for teknikk og næring. Hovedoppgaven er å utføre kart- og delingsforretninger etter delingsloven.

Oppmålingsmyndigheten har også ansvar for kommunens kartverk, grunnlagsnett, tildeling av adresse/ husnummer, eiendomsmålinger, eiendomsregister og fradeling av eiendommer.

Oppmålingsmyndigheten er en nøytral instans hvor offentlige organer og private personer kan få den nødvendige hjelp og bistand de trenger i de fleste oppmålingsarbeider og spørsmål. Etter nødvendig rekvisisjon for oppmåling, eventuelt fradeling foretar avdelingen den nødvendige formelle behandling etter plan og bygningsloven og utsteder målebrev.

Dersom du lurer på noe i forbindelse med adresser, stedsnavn, arealer, eiere, fastmerker, fradeling, bortfeste, eiendomsgrenser, gårds- og bruksnummer eller målebrev kan vi kontaktes gjennom Trøgstad kommune, servicekontoret, tlf 69 68 16 00 eller e-post: postmottak@trogstad.kommune.no

Prishefte

Aktuelle lenker:

kartverket.no/eiendom/

Plan og bygningsloven