www.trogstad.kommune.no

Oppgradering Trøgstad Stadion

Trøgstad Stadion skal oppgraderes. Anleggsarbeidet starter 25.09.2019, og det vil i forbindelse med anleggsarbeidene bli en del anleggstrafikk opp Idrettsveien med tungtransport til og fra anleggsplassen.