A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Om Trøgstad

Historisk utvikling

Bilde av Trolldansn - steinsetting

Eldste bosetting
De første spor etter bosetting i Trøgstad etter den siste istiden finner man ved Stikla. Ved den antatte boplassen er det funnet tre buttnakkede steinøkser. Der stammer fra den yngre del av Nøstvedkulturen 3-5000 år før Kr. Fra den eldste del av historien har man funnet spor av mennesker ved bl.a. Hvitstein, Strønes, Ekeberg og Askerud (Asgjerrud).

Det er først under jernalderen at man finner de første virkelige gårdsdannelser i større målestokk. De eldste gårdene finner man her på grus og moreneområdene.

Oppover i historien, med bakgrunn i ulike funn, synes det som om det har vært to områder med større bosetting innenfor det vi idag kaller Trøgstad. Disse områdene ligger ved de eldste veifar vi kjenner til - Østbygda og Tosebygda. Det antas også at områder nærmere Eidsberg rundt Henningsmoen har tidlig bosetting.

I Østbygda kan man følge sporene etter en oldtidsvei forbi Festningsåsen og Bæljeråsen og videre oppover mot Bergeråsen.

Ved Tosebygda i vest har man en av de største og viktigste kommunikajsonslinjene i Indre Østfold helt opp til vår tid - Glomma og Øyeren. På land er det funnet spor etter oldtidsvei ved Eikeberg, Øiestad og oppover mot Berger - Torp. De fleste fornminner i Trøgstad er funnet i Tosebygda og Østre Trøgstad.

Man mener at det også har gått en vei oppover mot Høland. Forbindelsen mellom oldtidsveien i Tosebygda og Østre Trøgstad er usikker.

Den faste bosetting når man sammenholder oldfunn, forttidsminner og gårdsnavn i Trøgstad, må sies å være forholdssvis ung. Bosettingen i øst er konsentrert rundt Langseter - Faugli - Bråte.

I Tosebygda finner man bosettingen konsentrert rundt Øiestad og oppover mot Torp og Berger. Båstads rydningstid menes å falle i middelalder og senere.

Tips en venn Skriv ut