A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Nye politivedtekter - Forslag ute til høring

Lov om politiet (politiloven) av 4. august 1995, § 14, gir kommunene anledning til å fastsette politivedtekter.
Kommunestyret i Trøgstad har enstemmig vedtatt forslag til nye politivedtekter for Trøgstad kommune. Politivedtektene ligger ute til høring med høringsfrist 31. desember 2016.
Høringsforslaget finner du her.:Høringsforslag nye politivedtekter
Høringsuttalelser kan sendes Trøgstad kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad, eller postmottak@trogstad.kommune.no.