A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Logg inn


Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Beboer- og velforeninger
Bonde / bygdekvinnelag
Fag- og yrkesorganisasjoner
Friidrett, gymnastikk og turn
Hestesport
Humanitære og sosiale
Idrett og sport
Kjæledyr og husdyrforeninger
Kor
Korps, band og orkestre
Motorsport
Natur og friluftsliv
Orientering
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Barneidretten Havnås og Skjønhaug

Barneidrett for barn fra 4-7 år på tirsdager fra kl 17.30 til kl 18.30. Ulike aktiviteter som svømming, turn, skøyter, skigåing/aking, leik og moro. Vi arrangerer også utedager, sommeravslutning, juleavslutning m.m.
Når vi har innetrening trener vi på Havnås i gymsalen på Havnås barneskole, og vi på Skjønhaug trener i Trøgstadhallen. Terminliste fås ved henvendelse til kontaktperson. Kom og bli med på hopp og sprett, tjo og hei!

Solberg Rytterklubb

Rytterklubb som holder har hovedsete på Solberg Gård. Aktiviter er i hovedsak dressurridning men også sprang, feltritt, western er representert.

Båstadveien 126, 1860 Trøgstad
1860 Trøgstad
Web:www.solbergrytterklubb.com
Kontakt: Olaug Unnerud

Telefon: 46981474 / 92651711

Båstad 4H

Allsidig tilbud til barn og unge i bygda. Vi tar inn medlemmer i alderen 9-18 år fra hele kommunen, men først og fremst i Båstad. Vi holder for det meste til på Båstad skole. Våre speialiteter er: Friluftsliv, mat og baking, håndverk, sosialt aktivt og morsomt. Medlemmene bestemmer, og vårt motto er "Å lære ved å gjøre". Og vi har egen hjemmeside: www.baastad4h.no

Web:www.baastad4h.no
Kontakt: Helene Sæterdal

Telefon: 47624163

Faste aktiviteter:

Møte eller tur ca. en gang i måneden.
Høstfest i oktober.

Båstad IL, Skøyter

Skøytebanen er åpen for alle. Kontakt Astrid på tlf 41469012 hvis det er lag eller foreninger, skoleklasser e.l. som vil bruke banen. Vi har utleie av skøyter, og vi sliper skøyter. Leder er Finn Lunde, mobil 94876922. Sportslig trener Per Thomas Huth, mobil 90955659.

Sandsveien 80
1860 Trøgstad
Web:idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=444893
Kontakt: Astrid Lien Fjeld

Telefon: 41469012

Fys-Funk - Trening for funksjonshemmede (6-19 år)

Vi er en gjeng i alderen 6 til 20 år som kaller oss Fys-Funk og er medlemmer i Trøgstad Turnforening, hvor vi kjører vårt eget treningsopplegg. Vi har en variert og spennende aktivitetsplan med mange ulike elementer.For mer informasjon og aktivitetsplan klikk på denne lenken og skriv ut dokumentet:
Treningsplan våren 2012 - Fys-Funk
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=427718&CatId=1048858
Vi vil gjerne bli flere så; kom som du er og gjør det du kan!

v/Ingunn S. Fosser, Løkenvn. 235, 1860 Trøgstad
Kontakt: Ingunn Sand Fosser

Telefon: 90669603

Faste aktiviteter:

Mandager i Trøgstadhallen.
Onsdager i Turnlåven den 2. og 30. mai 2012.

Sangkoret Ambolten

Sangkoret AMBOLTEN, ble stiftet 13. jan. 2009, etter en interimsperiode sommeren 2008.
Korets dirigent : Toril Skaug Gaasland.
Korets leder: Kåre Rosendal.
Alle som er glad i å synge er velkommen til å forsøke seg i vårt kor. Fint om du kan noter, men ikke noen betingelse! Repertoaret er allsidig og vi tar sikte på å synge i mange forskjellige arrangementer, både i og utenfor bygda. Å synge i kor er sosialt, det gjør godt for kropp og sjel!
Har lyst til å prøve deg som sanger i koret, ta kontakt med en du kjenner i koret, eller møt opp på en av våre øvingskvelder i Skjønhaug skole, hvor vi øver hver tirsdag kl.18.30.

1860 Trøgstad
1860 Trøgstad
Web:www.ambolten.net
Kontakt: Vidar Sørby

Telefon: 90087065

BUAutstyrssentral

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv.

Torget 5
1860 Trøgstad
Web:www.bua.io/bua-trogstad/utstyr
Kontakt: Synnøve Buer

Telefon: 94081023

Båstad hornmusikkorps

I Båstad hornmusikkorps er vi ca 30 medlemmer, fordelt på aspiranter, juniorer og hovedkorps.Korpset har øvelsene sine på Båstad skole hver tirsdag.

Leder Elin Andresen
1866 Båstad
Web:www.bhmk.no
Kontakt: Randi B. Dahlbak

Telefon: 95162134

Båstad Grunneier, Jeger og Fiskerforening

Knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt- og fiskestellets område. Arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske. Arbeide for human jakt og ansvarsbevist ferdsel i skog og mark. Drive aktivt ungdomsarbeid. Samarbeide med offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

v/Stein Amund Faråsengen, Båstadveien 1241, 1866 Båstad
Web:www.njff.no/portal/page/portal/ostfold/lokallag/baastad
Kontakt:
Telefon: 69 82 84 19

Seniornett Trøgstad

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Frivillige får ikke betalt, og all hjelp vi gir er gratis. Alle frivillige er underlagt taushetsplikt.

Torvet 5
1860 Trøgstad
Web:trogstad.frivilligsentral.no/aktivitet?seniornett-dataopplæring&Id=3214
Kontakt: Synnøve Buer

Telefon: 94081023