A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Ny IKT-løsning for fastlegeordningen

I perioden onsdag 1. juni til mandag 6. juni er det ikke mulig å bytte fastlege.

Mandag 6. juni kommer en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen med mulighet for å legge inn delelister og bedre informasjon om om fastlegen og fastlegekontoret. Den nye løsningen etableres og forvaltes av Helsedirektoratet, i samarbeid med Direktoratet e-helse og Norsk Helsenett. Helfo vil fortsatt ha ansvaret for administrere fastlegeordningen på vegne av kommunene.  Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege finner du her: www.helsenorge.no/fastlege.