A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknikk og næring/Landbruk og viltforvaltning/Miljø/Naturvernområder

Nytt naturreservat i Trøgstad

bilde Vårdag i skogen

Nye skogsområder er fra 14.02.14 fredet i Østfold, deriblant Gukilhøgda som ligger i Trøgstad og Aurskog-Høland. Alle områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig skogvern.

Gukilhøgda naturreservat i Trøgstad og Aurskog-Høland utgjør 1216 dekar. Reservatet ligger på vestsiden av Øgderens midtre del, rett sør for Gukil gård i Aurskog-Høland kommune, og strekker seg sørover inn i Trøgstad kommune. Området deles i to av fylkesgrensa mellom Akershus og Østfold. Reservatet huser en uvanlig høy andel med svært produktiv granskog med til dels grov skog og en del død ved innimellom. Spredt finnes verdifulle innslag av middelaldrende osp som delvis har begynt å danne en del død ved.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder en høy andel svært produktiv skog med grovvokst gran. De løsmasserike delene av området representerer en skogtype som er sårbar og svært sjelden i Norge.

Kart over verneområdet finner du her.

Tips en venn Skriv ut