A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Nå er det tid for å lese av vannmåleren

Vannmåler
11. desember 2016

Husk å lese av vannmåleren! Avlesningskortene er i postgangen i disse dager. Siste frist for innrapportering er 31. desember. Her kan du melde inn målerstanden.

Forbruket for 1. halvår 2016 var stipulert og fakturert med forfall 20. november.

Forbruket for 2. halvår 2016 blir fakturert med forfall 20. mai 2017- utifra vannmåleravlesninga.

Husk at du kan logge deg rett inn på avlesningsbildet ved bruk av QR-kode. Du kan også, ved å legge inn e-postadresse eller mobilnummer, motta kvittering for registrert avlesning.

QR-kode
Hva er QR-kode? Du trenger en telefon med kamera og et program som leser QR-kode. På noen telefoner er slik progamvare forhåndsinstallert. Har du det ikke på din telefon er det lett å skaffe. Gå inn i progamvarebutikken på telefonen din og søk etter "QR Code". Da presenteres du for flere alternativer. Hold mobilens kamera mot QR-koden på DITT målerkort og når denne er lest dukker det opp en link på mobilen. Du kommer da direkte inn på avlesningssiden med dine innloggingsdata slik at det eneste du bør gjøre er å legge inn målerstand og trykke godkjenn avlesning og følge videre instruks.

QR kode telefon.png