A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Friluftsliv

Mye fugl i naturreservatet

Dilleviksjøen sett fra tårnet med ender på vannet

Fugletrekket har begynt og fra fugletårnet ved Dilleviksjøen kan du nå se store flokker med ender og grågås og mange traner.

De siste dagene er det observert over 1000 grågås i reservatet, i tillegg til krikkender, stokkender, brushaner, vadere og ulike rovfugl, blant annet sivhauk. Følg fv 115 til avkjøring mot Skjæringrud, så finner du fugletårnet etter ca 1 km.