A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Kulturminner og museer

Lokalhistorie

Flyfoto Widerøe av raset i 1967

Trøgstad ligger på et ravinelandskap som ble dannet under istiden. Terrenget har store kvikkleireavsetninger, noe som har ført til to store ras. I 1967 omkom 4 mennesker og store deler av landskapet nord for Skjønhaug ble totalt forandret. Til minne om de omkomne, er det etablert en Minnelund rett nord for Skjønhaug sentrum. Raset i Båstad i 1974 var større, men her gikk heldigvis ingen liv tapt.

Trøgstad er rik på fornminner spredt i hele kommunen, med betydelig overvekt i Østbygda og i den sørlige delen som grenser mot sandjordområdene ved Monaryggen.

Eldste funn er rester av bosetting på Stikla i Båstad, ca. 6000 år gammelt. Her ble det funnet tre buttnakkede steinøkser.

Trøgstad var tidligere kjent for sine mange dyktige smeder og det er derfor en ambolt i kommunevåpenet.

Les mer om Trøgstad

Tips en venn Skriv ut

Brevet til Desirè 1814