A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

«Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger».

Informasjon til foreldre om PIS-gruppe (samtalegruppe for barn som har opplevd samlivsbrudd)


Skolehelsetjenesten tilbyr samtalegruppe på skolen for elever på 5.-7. trinn. Samtalegruppa er tenkt som et forebyggende tiltak, der barna får anledning til å dele egne erfaringer og følelser rundt det å ha opplevd samlivsbrudd. Vi bruker gjenkjennende historier om samlivsbrudd på ulike måter, og har dette som utgangspunkt i samtalene. Gruppa passer både for de som har bodd i to hjem lenge og for de som nylig har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre. 

Organisasjonen Voksne for barn sier at: 

- en slik gruppe vil kunne ha både en behandlende og forebyggende effekt. Barna får vite at en del reaksjoner er normale, at det ikke er noe galt med dem fordi de føler sånn eller slik. Samtidig vil de få veiledning i hvordan de kan bearbeide opplevelsene, og komme seg videre i sine liv. De får også hjelp til å sette ord på mange av de følelsene og de tankene de har slitt med siden de fikk vite om bruddet. 

Det vil være to voksne til stede for å lede gruppa, være støttespillere og åpne for at barna kan snakke om det de ønsker. Hvis det oppstår noe spesielt som foreldrene bør informeres om, vil det bli tatt kontakt.

Samtalegruppa vil møtes én skoletime, hver uke, i seks uker. Barna vil bli informert om at de har et stående tilbud om å snakke med oss ledere for gruppa utenom gruppemøtene dersom de har behov for det, - også etter at gruppa er avsluttet.

Foreldrene må samtykke til at barnet får delta i samtalegruppe. 


Ta kontakt med skolehelsetjenesten eller helsestasjonen hvis du/dere har spørsmål angående dette tilbudet!

 

Tips en venn Skriv ut