A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 er liste over utligning av eiendomsskatt i Trøgstad kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn i perioden 12.02.2019 – 26.03.2019. 
Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp.
Kommunestyret vedtok i møtet 12.12.2018 at skattesatsen fastsettes til 2 promille for 2019. Eiendomsskatten skal innbetales i 2 terminer og blir fakturert sammen med ordinære kommunale gebyr. Fakturaene sendes ut ca 20. februar og 20. august, og skal betales innen 30 dager.
Skattesedler (detaljert grunnlag takst og skatt) er under digital utsending til mottakerens meldingsboks i Altinn. Dersom meldingen ikke åpnes innen 2 virkedager blir den skrevet ut og sendt til mottaker på vanlig måte via posten.

Skattelisten for 2019 finner du her og på Servicetorget.

Ytterligere informasjon om lovverk, rammer og retningslinjer finner du her . 

Tips en venn Skriv ut