A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kulturminneplan på høring

Gammel møllebygning med dam foran

Gravhauger, bygdeborger, Trøgstad kirke, Bechs kapell, Geirmundstien og Trolldansen. Dette er bare noen få av Trøgstads mange kulturminner. Nå kommer det en plan for kulturminner. 

Høringsforslag til kulturminneplan finner du her: Høringsforslag kulturminneplan. Høringsinnspill til kulturminneplanen kan sendes postmottak@trogstad.kommune.no eller Trøgstad kommune, pb 34, 1861 Trøgstad. Høringsinnspill blir offentliggjort på kommunens postliste. Høringsfrist er 19. mai 2019.

Trøgstad bygdemuseum, Trøgstad historielag, Trøgstad Forts venner, Trøgstad bygdemuseum med flere, har samarbeidet med kommunen om å skaffe oversikt  og utarbeide forslag til tiltak rundt kulturminnene. Planen var til første gangs behandling i kommunestyremøtet 10. april som vedtok å sende den på høring.  

Det blir et åpent møte om kulturminneplanen i kommunestyresalen tirsdag 7. mai kl 18.30 i Trøgstad kommunehus (inngang på baksida).

Kommunens kontaktpersoner i arbeidet er: Hans Petter Ringstad og Marit Haakaas, tlf 69 68 16 00.

Høringsinnspill til kulturminneplanen kan sendes postmottak@trogstad.kommune.no eller Trøgstad kommune, pb 34, 1861 Trøgstad innen 19. mai. Høringsinnspill blir offentliggjort på kommunens postliste.

Ved å trykke på lenkene nedenfor kan du finne noen av kommunens kulturminner, først og fremst de automatisk fredede fra før reformasjonen i 1537.

Kulturminnesøk

Østfold historielags kulturminnekart

Tips en venn Skriv ut