A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Stipend, priser og støtteordninger

Kulturmidler, driftsstøtte og treningstider

Trøgstad kommune deler hvert år ut kulturmidler til lag og foreninger 

golden_parachute_800[1]

Kulturmidler
Støtte til idrettsorganisasjoner gis samlet til Trøgstad Idrettsråd som kommer med forslag til fordeling. Støtte til frivillige organisasjoner innenfor sang og musikk gis samlet til Trøgstad Musikkråd som kommer med forslag til fordeling. Andre støtteberettigede organisasjoner kan få tildelt støtte direkte, etter søknad til kommunens kulturavdeling.
Samme frist gjelder for alle støtteordningene: 15. mars.

Driftsstøtte
Ordningen med driftstøtte er for lag og foreninger med egne lokaler. Dette er en ordning der man søker om støtte til å dekke eventuelle underskudd ifm drift av egne anlegg.
Søknadsskjema er et tilleggsdokument som legges ved ordinær kulturmiddelsøknad, som nevnt i punktet over.

Treningstider
I tillegg til pengestøtte kan det søkes om bruk av gratis trenings-/øvingslokale i kommunens lokaler for kulturutøvere under 20 år.
Frist for å søke om treningstider: 15. april

Ekstramidler for frivillig arbeid

Det er mulig å søke ekstra midler for frivillig arbeid fra 2018. Løpende søknadsfrist.

Annen hjelp / støtte
Kommunens kulturavdeling støtter opp om lokalt foreningsliv også på andre måter. Mange lag benytter kompetansen i kommunen til for eksempel konsultasjon ifm kulturarrangementer, veiledning ifm diverse bestillinger vedr. kulturaktivitet, og generelle tips og triks.

Kommunen har også et lys- og lydanlegg man kan få leie eller låne gratis ved arrangementer som har behov for dette. Her prioriteres lagene og forespørsler etter samme modell som kulturmidlene; lokale lag og foreninger som fremmer positiv aktivitet for bygdas befolkning.

Skjemaene finner du her:

Regnskapsskjema faste anlegg

Utleieskjema badet

Utleieskjema skolelokaler

Utleieskjema Trøgstadhallen med ny hallflate

Fordelingsskjema for treningsaktivitet

Søknadsskjema, allmenn kulturmidler.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema, ekstramidler.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema, kulturmidler, idrettsrådet.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema, kulturmidler, musikkrådet.docx PDF document ODT document