A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Nedsatt funksjonsevne/Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Et sted å henvende seg

Samhandling-puslespill

Koordinerende enhet sin hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever en sammenhengende behandlingstjeneste.

Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon:

Hilde Naddumsether
hilde.naddumsether@trogstad.kommune.no
Telefon 474 78 119   

Siw Kolstad
siw.kolstad@trogstad.kommune.no
Telefon: 488 97 359