A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kontrollutvalget

Kontrollutvalget 2015-2019

Kommunestyret står fritt til å utpeke medlemmer til kontrollutvalget. I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner stilles det imidlertid noen krav: Kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer hvorav minst en er medlem i kommunestyret.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem i kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet, medlem av byråd og ansatte i kommunen.

Medlemmer i kontrollutvalget finner du her: Medlemmer kontrollutvalg

Kontrollutvalget har utarbeidet sitt eget strategidokument som kan lastes ned her: Strategidokument for Kontrollutvalget i Trøgstad kommune.

Innkallinger og protokoller er listet opp nederst på denne siden.

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid:

  • Påse at organisering, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjon fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn ovenfor innbyggerne og andre som berøres av vedtakene.
  • Sikre gode rutiner som overholdes slik at politikerne og administrasjon får et godt rykte blant innbyggerne og overordnet myndighet.
  • Maksimere den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.

Kontrollutvalget holder sine møter i på kommunehuset.

Lovgrunnlag:
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 (kommuneloven) § 77.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 15.06.2004 med hjemmel kommuneloven § 77 nr. 11 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker, som oftest er det formannskapet. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

Kontrollutvalgene kan kontaktes via IØKUS.

Epost: iokus@fredrikstad.kommune.no

MERK: For å kunne lese vedleggene til innkallingene, som er PDF-filer, må man bruke Internet Explorer og Adobe Acrobat Reader. Dette lastes ned gratis.

 

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2019-10-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
20M   2019-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
17M   2019-05-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2019-01-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
14M   2018-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
16M   2018-09-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2018-06-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
19M   2018-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2018-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2017-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2017-06-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2017-05-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
732Kb   2017-01-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2016-12-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
853Kb   2016-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-09-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-05-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2016-05-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2016-05-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-03-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2016-02-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2016-02-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2015-11-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
269Kb   2015-10-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-09-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
169Kb   2015-05-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2015-04-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2015-01-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
488Kb   2014-10-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2014-08-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2014-06-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2014-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2014-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
565Kb   2014-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
99Kb   2014-05-15

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
202Kb   2019-10-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
210Kb   2019-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
234Kb   2019-05-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
227Kb   2019-02-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
451Kb   2018-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
297Kb   2018-09-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
183Kb   2018-06-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
223Kb   2018-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
210Kb   2018-02-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
204Kb   2017-11-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb   2017-09-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
215Kb   2017-06-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
223Kb   2017-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
224Kb   2017-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
227Kb   2017-01-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
224Kb   2016-11-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
223Kb   2016-09-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
141Kb   2016-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
135Kb   2016-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
705Kb   2016-03-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
127Kb   2016-03-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
187Kb   2016-02-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
169Kb   2015-12-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
126Kb   2016-03-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
130Kb   2016-03-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
201Kb   2015-07-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
135Kb   2015-05-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2015-03-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
141Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb   2014-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2014-07-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
149Kb   2014-02-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
149Kb   2013-12-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
143Kb   2013-09-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
133Kb   2013-09-26